Responsive Web Design
เราออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด


     เรารับทำเว็บไซต์ รับออกแบบเว็บไซต์ ด้วยเทคโนโลยี Responsive Design เพื่อเพิ่มโอกาสของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้อย่างครบถ้วน เพื่อเข้าถึงทุกกลุ่มลูกค้า โดยอิสระและสะดวก โดยสามารถรับชมเว็บไซต์ผ่านทาง โมบายโฟน หรือ แท็บเล๊ต หรือ คอมพิวเตอร์ได้ และได้รับการจัดอันดับ จาก GOOGLE ที่ดีกว่าด้วย ซึ่งในปัจจุบัน GOOGLE ได้ให้ความสำคัญกับ WEB SITEที่รองรับการแสดงผล แบบ Responsive มากกว่าด้วย

Responsive Web Design
เราออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด


     Responsive Web Design เป็นการออกแบบเว็บไซต์ โดยใช้เทคนิคของ CSS , CSS3 และ JavaScript ในการออกแบบเพื่อให้เว็บไซต์สามารถจัดลำดับ เรียงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้รองรับการแสดงผลผ่านหน้าจอที่มีขนาดแตกต่างกันได้โดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถเปิดใช้งานเว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงขนาดของหน้าจอหรือชนิดของอุปกรณ์สื่อสาร